Head

Från Unix.se, den fria unixresursen.

För att visa de 10 första raderna i en fil använder man kommandot head.

head <filnamn>


Vill man visa fler eller färre rader kan man använda växeln -n.

head -n 20 <filnamn>

visar de 20 första raderna

Se även

Personliga verktyg