Tail

Från Unix.se, den fria unixresursen.

För att visa de 10 sista raderna i en fil använder man kommandot tail:

tail <filnamn>

Vill man visa fler eller färre rader använder man växeln -n. Följande visar de 20 sista raderna i en fil:

tail -n 20 <filnamn>

Om du hellre vill se de 20 första raderna så använd head, eller följande kombination av tac (omvänd cat) och tail:

tac <filnamn> | tail -n 20 | tac

Tail har även den egenskapen att den kan ligga och lyssna på en fil efter ändringar.
Detta görs med flagan -f:

tail -f <filnamn>

Detta är mycket användbart om man vill titta på loggfiler medan man håller på och ändrar något.

Personliga verktyg