Hexadecimal notation

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Hexadecimal notation innebär användning av basen 16. Eftersom 16 är 24 representerar varje hexadecimal siffra fyra bitar. Vanligtvis används 0-9 i sin vanliga betydelse och kompletteras med A-F för 10-15:

Binärt  Decimalt Hexadecimalt  Binärt  Decimalt Hexadecimalt
0000    0    0      1000    8     8
0001    1    1      1001    9     9
0010    2    2      1010    10    A
0011    3    3      1011    11    B
0100    4    4      1100    12    C
0101    5    5      1101    13    D
0110    6    6      1110    14    E
0111    7    7      1111    15    F
Personliga verktyg