Intel 4004

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Intel 4004 hade bara två räknesätt: + och -. Satt i miniräknare och hade 4 bitars ordstorlek.

Personliga verktyg