K3b

Från Unix.se, den fria unixresursen.

K3b är ett CD- och DVD-brännarprogram för Linux under KDE.

Externa länkar

Personliga verktyg