Ksh

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ksh, Korn Shell, är ett skal som ursprungligen utvecklades av David Korn vid AT&T på 1980-talet. Det är kompatibelt med sh, men hämtar även en del funktioner från csh. ksh försöker så gott det går att uppfylla kraven i POSIX-standarden Shell Language Standard, och har även flera egna utökningar. Ambitionen är att ksh skall vara ett högnivåspråk för generell programmering, inte bara ett skal. Ksh kan laddas ned gratis från [1] (http://www.kornshell.com), men har en licens som är aningen restriktiv ur öppen källkodshänseende. En fri imitation kallad pdksh (http://web.cs.mun.ca/~michael/pdksh/) finns också att tillgå. Den saknar dock vissa av kshs finesser.

Externa länkar

Personliga verktyg