Sh

Från Unix.se, den fria unixresursen.

sh, Bourne SHell, är det skal som alltid ska finnas i Unix under /bin/sh. Därför är det det språk man i första hand bör skriva skript i.

Personliga verktyg