Skript

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett skript är ett program skrivet i ett skriptspråk.

Personliga verktyg