Less

Från Unix.se, den fria unixresursen.

less är likt more ett verktyg för att visa textfiler. Skillnaden gentemot more är att less kan förflytta sig både bakåt och framåt i en fil, i stället för att som i more bara kunna läsa en skärmlängd i taget och bara förflytta sig framåt, samt att programmet inte behöver läsa in hela filen innan det startar, vilket förstås ger snabbare uppstartstider. Ledordet är "less is more", eller "opposite of more".

Innehåll

Användningsområden

Less är utmärkt i alla situationer då man behöver se en textfil i konsolen. Less används vanligtvis av t.ex. man för att visa manualsidor.

Installation

Less ingår vanligtvis i de flesta Linux-distributioners och *BSD-varianters bassystem.

Hur du använder less

Säg att du har en stor katalog med en massa filer som du vill lista med ls -l. Filerna ryms inte på skärmen, och du vill kunna bläddra igenom dem på ett bekvämt sätt. Då kan du använda en pipe och på så sätt köra in texten via stdin till less:

$ ls -l | less

Observera vertikalstrecket!

Då kommer listan av filer att läsas av less, och sedan är det bara att bläddra. Tryck q för att avsluta.

Snabbknappar

  • Hjälp:h.
  • Sökning framåt: /
  • Sökning bakåt: ?
    • Nästa träff: n
    • Föregående träff: N

Externa länkar

  • Hemsida (http://www.greenwoodsoftware.com/less/)
Personliga verktyg