MSN

Från Unix.se, den fria unixresursen.

MSN, Microsoft Network, var från början ett konkurrerande medium till Internet. Dock så vann Internet popularitet och MSN blev istället en del av Internet. Tids nog köptes Hotmail upp som införlivades i projektet.

MSN använder lösenordssystemet Passport för att varje användare bara ska behöva ha ett enda lösenord för alla dess olika tjänster.

När IM-systemen ICQ och AIM växte i popularitet ville även Microsoft in på den marknaden. I stället för att göra en klient baserat på de någon av de befintliga tjänsterna utvecklade de ett eget system, som fick namnet MSN Messenger.

Den senaste (november 2004) versionen av MSN-protokollet är msnp9 och kom med MSN Messenger 6. Efter den 15:e oktober 2003 blev alla tidigare versioner av protokollet utestängda från Microsofts servrar. Detta var för att rensa ut tidigare säkerhetsfel som exempelvis kunde användas för spridning av virus. Tyvärr drabbade det även tredjepartsklienter som för en kort period inte kunde komma in på nätet.

För att MSN ska fungera bäst bakom NAT så rekommenderas en UPnP-kapabel router.

Personliga verktyg