Metodkombinering

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Metodkombinering är ett koncept inom Objektorienterad programmering som innebär att en ärvd klass kan kombinera metoder på valfria sätt istället för att ersätta dem. Används lämpligtvis tillsammans med CLOS :before, :after och :around-metoder.

Personliga verktyg