CLOS

Från Unix.se, den fria unixresursen.

CLOS (Common Lisp Object System) är objektsystemet i Common Lisp, som baseras på generiska funktioner, multipelt arv, deklarativ metodkombinering och ett MOP.

Personliga verktyg