Multipelt arv

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Multipelt arv (eng. multiple inheritance) är ett koncept inom objektorienterade programspråk som innebär att en klass kan ärva från flera andra klasser. Detta i motsats till att bara kunna ärva från en klass. Förekommer i bl.a. C++ och CLOS.

Personliga verktyg