Mkdir

Från Unix.se, den fria unixresursen.

mkdir är ett Unix-kommando för att skapa kataloger.

För att skapa en katalog i den aktuella katalogen:

mkdir <namn>

För att skapa en hel katalogstruktur som inte existerar är växeln -p praktisk:

mkdir -p /foo/bar/foobar/zzzfoo

För att sätta rättigheter på katalogen samtidigt som den skapas används växeln -m följt av rättighet. Notera att rättigheterna skrivs i umask.

I tidiga versioner av Unix (t.ex. Version 7, tidiga versioner av System V och 4.1BSD) var kommandot mkdir setuid root eftersom kärnan inte hade funktionen mkdir().

Personliga verktyg