Mono

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Mono är en fri implementation av Microsofts .NET-plattform som gör det möjligt att utveckla och köra .NET-kodMac OS X och i Linuxmiljö. Denna programmeringsmiljö hanterar .NET-implementationen från ECMA baserad på C# och Common Language Infrastructure. Utveckla med exempelvis Visual Studio och använd plugins för att konvertera till Mono.

Externa länkar

Personliga verktyg