Multiplayer

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Är ett spel för fler än en spelare spelar antingen med eller emot varandra. De vanligaste multiplayerspelen sker över Internet, andra sker över sk. LAN. Det finns även multiplayerspel som tillåter flera spelare att spela på samma dator samtidigt. Värt att nämna är att Pong som ofta räknas som det första datorspelet hade multiplayer.

Personliga verktyg