Multiple dispatch

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Multiple dispatch är ett begrepp bland objektorienterade programspråk som innebär att metoder kan specialiseras på fler än ett av dess argument. Implementeras bl.a. i CLOS.

Personliga verktyg