Nano

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Nano är ett enhetsprefix (n) i SI-systemet som betecknar faktorn 10-9, en miljarddel eller 0,000 000 001.

Nano är också en texteditor som är en fri, GPL-licensierad klon av epostklienten Pines editor Pico.

Externa länkar

  • GNU nano (http://www.nano-editor.org/)
Personliga verktyg