Texteditor

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En texteditor är ett program för att ändra (editera) filer, huvudsakligen text. En del texteditorer är specialanpassade för en viss sorts text, till exempel källkod i något specifikt programspråk. Andra hanterar bara den råa filen tecken för tecken.

emacs är en texteditor som både kan editera "råtext" och har specialanpassningar för massor av olika programspråk och specialformat.

Några andra exempel på editorer är ed, sed, vi / vim, gedit och nano.

Personliga verktyg