Vim

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Förstora
Akronymen Vim står för Vi iMproved. Som namnet antyder så rör det sig om en förbättrad variant på editorn Vi.

Förutom att Vim har alla Vi:s funktioner, så finns bl.a. följande finesser:

 • Ångra i flera steg, med möjlighet att återskapa det som har ångrats
 • Kan visa flera fönster och buffertar samtidigt
 • Möjligt att navigera med tangentbordets piltangenter
 • Spela in och skapa egna (turingekvivalenta) makron
 • Visuellt läge där man kan markera sektioner i texten och utföra operationer på denna
 • Kommandoradshistorik med möjligheten att korrigera tidigare kommandon
 • Kommandoradskomplettering med tangentbordets tab-tangent
 • Horisontalrullning, även utan GUI
 • Blockoperatorer som gör det möjligt att utföra kommandon på ett block med text
 • Inbyggt hjälpsystem
 • Färgteman

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg