Usenet

Från Unix.se, den fria unixresursen.

(Omdirigerad från Nyhetsgrupp)

Usenet, Unix User Network, är inte en del av Internet utan sträcker sig över flera olika nät av olika sorter. Usenet består av diskussionsgrupper av alla de slag och implementerades ursprungligen av Steve Bellovin, Jim Ellis, Tom Truscott samt Steve Daniel.

I och med webbens frammarsch har Usenet kommit lite i skymundan. Många nya Internetanvändare känner inte till Usenet, och för dem fyller ofta webbaserade fora Usenets roll. Usenet är trots det större än någonsin.

Se även

Externa länkar

  • Newzbot (http://www.newzbot.com/) har en bra lista över publika servrar
  • Google (http://groups.google.com) arkiverar de flesta poster, med undantag för binärer och de som explicit ber om att bli undantagna, och tillhandahåller en alternativ metod att skriva egna
Personliga verktyg