NNTP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Network News Transfer Protocol (NNTP) är ett protokoll för att distribuera Usenetposter över TCP och TCP-liknande nätverksanslutningar. Protokollet finns specificerat i [RFC 977] med utökningar i [RFC 2980]. NNTP är av förståeliga skäl även namnet på den port som nntp-servrar lyssnar på, dvs. 119. Stöd finns för SSL v2/3 samt TLS v1 över det befintliga protokollet.

Personliga verktyg