Oak

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Oak var projektnamnet för Java när det togs fram borta hos Sun Microsystems.

Personliga verktyg