ROM

Från Unix.se, den fria unixresursen.

ROM (Read Only Memory) betyder ett medium vars innehåll inte kan ändras efter tillverkning, t.ex. en grammofonskiva.

Se även

Personliga verktyg