Rent

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett rent funktionellt språk tillåter inte funktioner att ha sidoeffekter, vilket bl.a. ger dem referentiell transparens.

Personliga verktyg