Strikt

Från Unix.se, den fria unixresursen.

I ett strikt språk evalueras alltid argumenten till en funktion innan den anropas. I icke-strikta språk sker det inte förrän (om) de faktiskt behövs.

Personliga verktyg