Telnet

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Ett nätverksprotokoll för att logga in på en annan dator över nätverket. Är okrypterat, så det används nästan inte längre, eftersom det är så lätt att sniffa lösenord.

Personliga verktyg