Unix

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Unix är ett interaktivt time-sharing-system skapat 1969 av Ken Thompson efter att Bell Labs lämnat Multics-projektet, ursprungligen för att han skulle kunna spela på sin PDP-7. Dennis Ritchie, skaparen av programspråket C, anses vara medskapare. Vändpunkten i Unix' historia kom när det skrevs om nästan helt i C under åren 1972-1974, vilket gjorde det till det allra första portabla operativsystemet.

Unix kom sedan att undergå en mängd mutationer och expansioner av många olika personer vilket resulterade i en unikt flexibel och utvecklarvänlig miljö. 1991 hade Unix blivit det mest använda multianvändaroperativsystemet i världen och sedan 1996 har Unix-varianten Linux varit ledande i open source-rörelsen.

Citat

  • "Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly." -- Henry Spencer
  • /* You are not expected to understand this */ -- kommentar i V6 Unix-kärnan
  • "The number of UNIX installations has grown to 10, with more expected." -- UNIX Programming Manual, 1973

Externa länkar

Personliga verktyg