UnixSE:Riktlinjer

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Konventioner för språkbruk, editering och struktur som det nåtts en viss konsensus om.

  • Nytt material bör vara på svenska och ha någon koppling till Unix i allmänhet eller till någon speciell Unix-variant. För annat material på andra språk finns t ex Wikipedia (http://www.wikipedia.org).
  • Då nya sidor läggs till vars titlar är substantiv, använd den obestämda singularisformen. Exempel: lägg till 'Spelmotor' snarare än 'Spelmotorer' eller 'Spelmotorn'. Kategorititlar bör dock vara i pluralis.
  • Relevanta länkar till andra interna sidor läggs med fördel under en rubrik Se även längst ned om de inte passar in i texten.
  • Relevanta länkar till andra webbsidor och -platser läggs med fördel under en rubrik Externa länkar längst ned (under ev. Se även) om de inte passar in i texten. Använd hellre titlar än URL:er i den länkande texten.
  • Om en ny kategori önskas, föreslå och motivera den här för administratörerna.
  • Använd så långt som möjligt rekommenderade översättningar och Svenska Datatermgruppens rekommendationer (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html) vad det gäller datatekniska termer på svenska. Se även TT-språket (http://www.tt.se/ttsprak/).
  • Använd de formateringsmöjligheter som erbjuds för att göra texten mer läslig. Se speciellt editeringshjälpen (http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing) i Wikimjukvarans dokumentation (http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents).
  • Försök att vara så objektiv som möjligt i det du skriver.
Personliga verktyg