Xenix

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Xenix är en Unixvariant utvecklad av Microsoft som senare köptes av SCO och bytte namn till SCO UNIX.

Personliga verktyg