Yacc

Från Unix.se, den fria unixresursen.

YACC (Yet Another Compiler Compiler).

Varje indata som bearbetas av ett datorprogram kan betraktas som uttrykt i ett 'programspråk' för det datorprogrammet. YACC är ett verktyg för att definiera sådana språk, ett verktyg som ofta kan vara behövligt vid utvecklingen av kompilatorer. YACC tar en specifikation av ett språk och generar en parser för det språket.

Historia

Yacc utvecklades för UNIX av Steven C. Johnson vid AT&T

Personliga verktyg