ZENworks Linux Management

Från Unix.se, den fria unixresursen.

ZENworks Linux Management (tidigare Red Carpet) utvecklades ursprungligen av Ximian. ZLM är ett verktyg för systemhantering för RPM-baserade distributioner. Systemet består av en server- och en klientdel som samverkar för att uppdatera målsystemet. Servern administreras via web-gränssnitt och gör att programpaket kan läggas på enskilda eller grupper av servrar och klienter. Patchar från respektive distribution laddas ned till den centrala servern för vidaredistribution till de lokala maskinerna på nätverket med hög bandbredd.

Administratören kan hantera kanaler med mjukvara som skall läggas på servrar och klienter och utföra transaktioner från distans. Maskiner kan delas in i grupper och fjärruppdateras med ny programvara. Aktivering av kanalerna sker med koder och engångskoder finns också för nedladdning av viss programvara vid ett givet tillfälle.

Externa länkar

Personliga verktyg