Backup

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Backup är det samma som säkerhetskopia, dvs. någonting att återställa ifrån när olyckan är framme och alla viktiga filer försvinner från hårddisken.


Det viktigaste att tänka på vid backup:

Utför backup! Många tror att det händer inte mig, ända tills det faktiskt inträffar...
Verifiera backupen! En backup som du tror fungerar är värdelös när du ska återställa ifrån den och det visar sig att den inte fungerar...
Flytta backupen! Om du förvarar original och backup på samma ställe och byggnaden brinner ner, vad gör du då?

Själva sättet att utföra backup på varierar med mängden data, hur snabbt man måste kunna återställa, samt vilken ekonomi man har att röra sig med.

För en vanlig hemanvändare räcker det ofta med att ta backup till CD/DVD eller kanske till en annan dator. Fråga dig själv vad din backup är värd för dig om huset brinner ner eller om den blir stulen vid ett inbrott. Där har du svaret på om du bör flytta backupen till en annan byggnad (ex. till en kompis). För ett företag är detta inget att fundera över. Backupen ska flyttas ut ur byggnaden! Det kan vara avgörande för företagets fortsatta existens, när katastrofen är ett faktum.

Att ta backup från en partition till en annan, på samma hårddisk är inte rekommenderat som fullgod backup.

Hämtad från "http:///Backup"
Personliga verktyg