CLI

Från Unix.se, den fria unixresursen.

CLI, Command Line Interface, är en terminal eller konsol där man jobbar i ett skal, till skillnad mot det GUI som används i t.ex. X.

Personliga verktyg