X Window System

Från Unix.se, den fria unixresursen.

(Omdirigerad från X)

X Window System, eller kort X, är ett fönstersystem för bitmappade grafiska displayer.

X arbetar enligt en klient-server-modell där servern är ett program med kontroll över en display. Klienten kommunicerar med en eller flera servrar genom att skicka förfrågningar (requests) till servern och från den erhålla händelser (events). Kommunikationen görs över X-protokollet som i sin tur pratar över antingen TCP, DECNet eller "Unix domain sockets". Tack vare denna design ges möjligheten att köra ett program på en annan värd än den där interaktionen gentemot användaren sker.

För att skriva program för X behöver programmeraren inte känna till några detaljer om X-protokollet. Istället använder man sig av Xlib som innehåller funktioner för att utföra allt det som X-protokollet erbjuder. Ovanpå Xlib finns dessutom Xt, X Toolkit Intrinsics, vilket tillhandahåller en verktygslåda för att kunna bygga grafiska användargränssnitt.

En viss namnförvirring verkar råda när det gäller X. En vanlig felsägning är t.ex. X Windows. De enda korrekta namnen för att referera till X är följande och inga andra:

  • X
  • X Window System
  • X Window System, Version 11
  • X11

Se även

  • X.org - den för tillfället mest populära implementationen, baseras på;
  • XFree86

Citat

"I have never seen anything fill up a vacuum so fast and still suck." - Rob Pike

Personliga verktyg