XFree86

Från Unix.se, den fria unixresursen.

XFree86 är namnet på projektet och mjukvaran som ligger till grund för en av de mer kända X-implementationerna och finns till operativsystemen GNU/Linux, *BSD, m.fl.

Se även

Personliga verktyg