E-post

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Epost eller e-post (eng. email eller e-mail) är ett sätt att skicka elektroniska brev. Då det var ett av de första sätten att kommunicera över nätverk har det kommit att bli ett av de mest använda.

Epost är ett ganska komplicerat system som har visat sig vara väldigt stabilt och fungera bra nästan var som helst man är i världen. Den använder först och främst två protokoll, DNS och SMTP. När ett mail skickas, säg från alice@example.com till bob@example2.com så händer följande:

  1. alice skickar sitt mail via sin relayserver, dvs den server som tar hand om hennes mail.
  2. alice' relayserver slår upp MX-inlägget för domänen example2.com via DNS
  3. relayservern får fram att mailservern till example2.com finns på smtp.example2.com
  4. relayservern kopplar upp sig med SMTP till smtp.example2.com och skickar mailet
  5. mailet har skickats, och relayservern stänger anslutningen
  6. bob tar emot mailet från smtp.example.com, via en MUA

Detta är en förenklad version över hur ett mail kan förflytta sig över internet.

Personliga verktyg