SMTP

Från Unix.se, den fria unixresursen.

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol är ett protokoll för skickande av E-post mellan datorer.

Denna artikel är bara påbörjad. Hjälp gärna till genom att fylla i mer (http://wiki-old.unix.se/index.php?title=SMTP&action=edit)!
Personliga verktyg