Enradare

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En enradare (eng. one-liner) är i datorkretsar ett litet program som utför en specifik sak och som skrivs på en enda rad. Inte sällan är det mycket kryptiskt, och lite till för att imponera. Perl och språk härledda från APL är populära för att skriva enradare.

Exempel

perl -le '$_ = 1; (1 x $_) !~ /^(11+)\1+$/ && print while $_++'
Personliga verktyg