APL

Från Unix.se, den fria unixresursen.

APL beskrevs av Kenneth Iverson i hans bok A Programming Language (Wiley, 1962) och utvecklades i slutet av 1960-talet av IBM. Det använder sig utav många tecken som inte finns med i ASCII, däribland ett par grekiska bokstäver, och kan därmed se väldigt kryptiskt ut för de oinitierade.

I samma anda som ett av Kens senare utvecklade språk, J, är det ett array-betonat språk med loopar, sökning och sortering inbyggda som primitiver. Det medför mindre att skriva och därmed kortare program. Det är inte ovanligt med välpresterande one-liners som skräckexempel(?).

Ett annat språk som utvecklades från APL är K.

Externa länkar

Personliga verktyg