J

Från Unix.se, den fria unixresursen.

J är ett populärt språk inom bla. de statistiska och matematiska vetenskaperna. Liksom APL - även det ett array-betonat språk - används det ofta inom större parallella beräkningar. En annan likhet är att de båda utvecklades av samma man, Kenneth Iverson. Den skillnad man märker först är att J håller sig helt och hållet till ASCII-teckenuppsättningen.

Exempel

Returnerar en följd med de n första Fibonaccitalen:

fib=:1:`((],+/@(_2&{.))@$:@<:)@.*
fib 10 => 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Returnerar n:te fakulteten:

fact=:1:`(]*$:@<:)@.*"0
fact 7 => 5040

Applikativ version:

*/i.7 => 5040

Externa länkar

  • J:s hem (http://www.jsoftware.com/)
Hämtad från "http://wiki-old.unix.se/J"
Personliga verktyg