Förgrening

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Att förgrena (eng. fork) kan betyda olika saker beroende på sammanhanget.

Projekt

Om man pratar om att ett projekt har förgrenats menar man antagligen att någon exempelvis har varit missnöjd med hur det har utvecklats och skötts (kan vara av tekniska, religiösa, eller andra tänkbara skäl) och då bestämmer sig för att ta den ursprungliga källkoden som utgångspunkt för ett nytt, ofta snarlikt, projekt. Detta förutsätter förstås att ursprungslicensen tillåter detta.

Exempel på projekt som har förgrenats är X.Org (som är en förgrening från XFree86) och XEmacs (som förgrenades från GNU Emacs).

Processer

När en process fork:ar skapar den en ny process (ett barn) som ser exakt likadan ut som ursprungsprocessen (föräldern), men med annat PID. Läs mer i manualen för fork() (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=fork&apropos=0&sektion=0&manpath=FreeBSD+5.2.1-RELEASE+and+Ports&format=html).

Personliga verktyg