FDDI

Från Unix.se, den fria unixresursen.

FDDI står för Fiber Distributed Data Interface och är en ANSI-standard för dataöverföring. Det baseras på Token ring-protokollet och är enkelt beskrivet två fiberoptiska kablar som ligger i två ringar, data skickas åt olika håll i ringarna.

Personliga verktyg