Flik

Från Unix.se, den fria unixresursen.

En flik i ett grafiskt program fungerar vanligtvis som flikarna i ett filkabinett. Fliken tillåter att flera delar av programmet samsas om samma yta. Man kan sedan enkelt förflytta sig mellan programmets olika delar genom att klicka på en flik. Det engelska ordet för flik är tabs.

Några kända program som använder sig av flikar är:

Personliga verktyg