Gerald Sussman

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Gerald Sussman är en MIT-professor som tillsammans med Guy Steele skapade programspråket Scheme.

Han skrev också tillsammans med Hal Abelson boken Structure and Interpretation of Computer Programs (http://mitpress.mit.edu/sicp/). En serie lektioner baserade på boken kan hittas här (http://www.swiss.ai.mit.edu/classes/6.001/abelson-sussman-lectures/).

Personliga verktyg