Scheme

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Scheme är ett språk i Lisp-familjen. Tanken med Scheme är att det ska vara enkelt och elegant, vilket bland annat gör det till ett utmärkt förstaspråk för nya programmerare. Skillnader jämfört med Common Lisp innefattar:

Exempelkod

Hello world i Scheme:

(display "Hello, world!")

Externa Länkar

Personliga verktyg