IronPython

Från Unix.se, den fria unixresursen.

IronPython är en relativt ny Python-implementation för .NET och Mono-plattformen. Förutom en interaktiv tolk och on-the-fly-kompilering som CPython, stödjer IronPython även statisk kompilering till körbara filer, eller bibliotek som kan användas av andra språk som stödjer CLR (Common Language Runtime). Just denna funktion är dock under utveckling och inte helt användbar i den nuvarande versionen (0.6).

Ett av målen med IronPython är att skapa en snabb Python-implementation. Faktum är att de redan skryter om att vara upp till 1.7 gånger snabbare än CPython 2.3, enligt PyStone.

Externa länkar

Personliga verktyg