Jython

Från Unix.se, den fria unixresursen.

Jython är en implementation av programspråket Python, som har som syfte att låta Python köras på Java-plattformen. Jython är helt och hållet skrivet i Java, och kompilerar Python-kod till bytekod för Java, som sedan kan köras av en JVM.

Jython strävar efter att vara helt kompatibel med CPython, som är den officiella implementationen, men det finns trots allt en del skillnader. Den här sidan (http://jython.sourceforge.net/docs/differences.html) tar upp de kända skillnaderna mellan de två.

Personliga verktyg