LiveCD

Från Unix.se, den fria unixresursen.

LiveCD är en Linuxdistribution (så som Knoppix och Slackware Live) eller annat operativsystem som körs direkt från en CD-skiva och således varken kräver installation eller hårddisk.

Användningsområden kan tänkas vara demonstration, adminstration (exempelvis efter operativsystemskrasch), kluster (ClusterKnoppix) eller för körning i en särskild miljö som ställer vissa krav (exempelvis skolor där studenterna är förbjudna att installera program).

Personliga verktyg