Nohup

Från Unix.se, den fria unixresursen.

nohup kör ett program "frikopplat" från det skal som startar programmet. Dels ser nohup till att HUP-signaler inte kommer fram till programmet, och dels skickar det eventuell utdata från programmet till en fil i stället för till terminalen.

Exempel:

nohup xterm &

Skal har (oftast) jobbkontroll som man också kan vilja koppla bort programmet från. I zsh betyder "kommando &!" att kommandot ska köras frikopplat från jobkontrollen.

Ett alternativ till nohup, om än något annorlunda fungerande, är screen.

Personliga verktyg